Pogledajte kako izgleda gradilište autoceste na poddionici Buna – Počitelj

Radovi su službeno počeli 3. augusta prošle godine, a rok za završetak radova je 18 mjeseci. Ugovor koji je Hernig potpisao u maju 2018. godine s JP Autoceste FBiH vrijedan je 25,7 miliona eura.

Sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj, a nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U. iz Španije.

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 kilometra i dio je dionice autoceste na Koridoru 5C Mostar jug – Počitelj. Smještena je na geološki i morfološki izuzetno povoljnom relativno ravnom terenu.

Počinje na oko četiri kilometra južno od sela Hodbina, a trasa je položena tako da ne presijeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj.

Ova poddionica nadovezuje se na onu Počitelj – Zvirojevići na kojoj radovi još nisu počeli.

Biznis.ba / Klix.ba