Poljoprivrednici TK žele poboljšati pravilnik za dodjelu novčane podrške

Poljoprivrednici, okupljeni oko udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju, iznijeli su nekoliko prijedloga kojima žele poboljšati novi Pravilnik za dodjele novčane podrške u ovoj godini.

Međutim, prvo su istakli da nisu zadovoljni visinom ukupnih poticaja te promjenom njihove isplate. Naime, do sada su se poticaji isplaćivali kvartalno, a sada bi to bilo na godišnjem nivou.

– Ono što je bitno reći je da su ti poticaji ostali na ranijem nivou. To je negdje oko 68 miliona KM ukupno. Oni nisu dovoljni da ova poljoprivredna proizvodnja može ići naprijed, s obzirom na to da su svi inputi, ulazeće sirovine, goriva i svega otišli gore. I najvažnije u svemu tome da mnogi ljudi odlaze vani, prema tome, poticaji su trebali biti u zakonskom niovu, koji je donesen između tri i šest odsto. Oni su sada ispod tri posto – kazao je Senad Hećimović, predsjednik odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju TK.

– Konkretno, imamo poziciju podrške proizvodnji mlijeka, po litru, gdje je sad predviđeno da se aplicira godišnja proizvodnja. Do sad smo imali samo kvartalno a nekad smo imali mjesečno, sada je to jedanput do desetog mjeseca tekuće godine. To znači da bi tek nakon desetog proizvođači mogli očekivati premije. Većina ih je u kreditima i zbog ovakog načina isplate došlo bi do poremećaja u otplati kredita i kamate – dodao je Rasim Husić, direktor PZ “Gračanka” Gračanica.

Poljoprivrednici će tražiti da isplata ostane na kvartalnom nivou. Svjesni su, kažu, da ova strategija predviđa i direktne podrške po grlu stoke. Tu nemaju ništa protiv ukoliko bi adekvatan iznos bio po grlu, a ne da dođe do ukupnog smanjenja u ovoj proizvodnji. Istakli su i da je do sada podrška proizvodnji silažnog kukuruza bila za minimalnu površinu od dva hektara. Po ovom nacrtu je na pola hekatara, a oni smatraju da minimalne proizvodnje trebaju ostaviti kantonima za poticaje. Pored toga, smatraju da kod tova junadi nije potrebno tražiti račun o prodaji grla. Naime, država radi zapisnik o početku i završetku tova, te poljoprivrednici ističu da je to direktna vrsta podrške koja nema veze sa traženjem računa.

Biznis.ba / FENA