Poljoprivredno zemljište je značajan razvojni potencijal

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta u kojoj se navodi da postoje značajni razvojni potencijali u ovoj oblasti te se nastavljaju aktivnosti za njeno unapređenje.

Poljoprivredno zemljište u BiH je primarni prirodni resurs koji uvjetuje obim i strukturu poljoprivredne proizvodnje. Ukupno zasijane površine u prosjeku iznose oko 530 hiljada hektara, a od toga su ugari i neobrađene oranice oko 480 hiljada hektara.

Prema statističkim podacima za 2017. godinu, u proljetnoj sjetvi je zasijano 526.554 hektara, a u jesenjoj sjetvi 118.667 hektara, što je za 7.586 hektara ili sedam posto više nego u prethodnoj godini.

U strukturi zasijanih površina oko 60 posto je zasijano žitima, 24 posto krmnim biljem, 13 posto povrćem, dva posto industrijskim biljem, a na oko jedan posto površina su jagode i maline, dok je na 0,2% površina zasijano aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Biznis.ba / FENA