Porezna uprava FBiH: Rok za otpis zateznih kamata ističe za tri dana

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da su ostala još tri dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 posto dnevno ili 14,6 posto godišnje.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na 31. decembar 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine. S obzirom da je do iseka roka ostalo još tri dana dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se obračunavaju na dug do 31. decembra 2016. godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva. Obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu “Obrasci”.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu “Kontakti”.

Biznis.ba / FENA