Postignut dogovor špeditera i UIO, neće biti izmještanja terminala u Rači

Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine, špediteri i prijevoznici dogovorili su danas da neće biti izmještanja carinske ispostave u Bijeljini te da će raditi na poboljšanju općih higijenskih i radnih uslova u tom prostoru.

Predsjednik Udruženja prijevoznika RS-a Nikola Grbić je rekao da su zadovoljni ishodom sastanka, te da će prijevoznici podnijeti inicijativu Privrednoj komori da se odvoje dodatna sredstva za održavanje carinskog terminala Rača.

-Za prijevoznike i špeditere je najbitnije da  neće biti premještanja carinske ispostave i terminala, a radit će se na poboljšanju uslova rada na tom mjestu – kazao je Grbić novinarima.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIOBiH Ratko Kovačević je istakao da su, kao što su ranije i obećali, pozvali špeditere iz carinske ispostave Bijeljina, kao i prijevoznike, na sastanak kako bi čuli njihove primjedbe u vezi s radom terminala u Bijeljini.

-Zaključeno je da se mora naći način da se taj carinski terminal dovede na nivo da zadovoljava minimalne standarde. To je moguće ukoliko se zajedno pokrene inicijativa da se dio sredstava koja se prikupe od naplate na tom terminalu da na raspolagnje UIO kako bi se ta sredstva mogla ulagati u održavanje objekata kojima rukovodi – precizirao je Kovačević.

U međuvremenu, pokušat će dobiti sredstva koja bi se uložila u postojeći teminal na Rači, koji je star 15 godina, a neophodno je i da se investiraju i veći iznosi kako bi se ispoštovali određeni standardi.

Predtavnica špeditera Radmila Koprivica je rekla da će tražiti ispunjenje postavljenih zahtjeva, jer im je važno da carinska ispostava ostane na istom mjestu u Rači, jer bi u suprotnom došlo do smanjenja posla.

Početkom ovog mjeseca špediteri i prijevoznici su blokirali carinski teminal Rača odbacivši ideje o njegovom izmještanju i tražeći bolje uslove za rad.

Iz UIO su isticali da nemaju sistematizirana radna mjesta za održavanje terminala u svom vlasništvu, pa tako ni radna mjesta za održavanje Carinskog terminala Bijeljina, a sredstva predviđena u budžetu UIO nisu bila ni približno dovoljna da bi se konstatno angažirale druge osobe za održavanje tog carinskog terminala.

Kovačević je i danas rekao da na godišnjem nivou imaju oko 400.000 za održavanje svih graničnih prijelaza u BiH, što nije dovoljno.

(FENA)