Predstavnici JP Ceste FBiH i FUZIP-a razgovarali o aktuelnim projektima

Sastanak direktora i predstavnika Javnog preduzeća Ceste FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove, na kojem je bilo govora o projektima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije magistralnih cesta u FBiH, s posebnim fokusom na tekuće projekte koji su u posljednje vrijeme zaokupili pažnju javnosti u FBiH, održan je danas.

Diskutovalo se o statusu i neophodnim koracima za nastavak projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije tunela Vranduk, Karaula i Crnaja, Zeničke zaobilaznice, nekoliko kružnih tokova i mostova i drugih tekućih projekata kojima upravlja JP Ceste FBiH, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić naglasio je opredijeljenost preduzeća, uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ka uspostavljanju sigurne i kvalitetne magistralne cestovne mreže u FBiH koja garantuje učinkovit i siguran promet putnika, roba i usluga. Upoznao je prisutne o problemima zakonske prirode, koji u značajnoj mjeri usporavaju proceduru pribavljanja potrebih dozvola te ugrožavaju plasman kreditnih sredstava koja se, za svrhu gradnje i rekonstrukcije cesta, ograničavaju na period od četiri godine, pri čemu svako kašnjenje povlači i ekonomski gubitak plaćanja kamate.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović je izrazio podršku projektima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije cesta u FBiH, kao projektima od općeg, javnog i ekonomskog interesa, te naglasio da su nadležni federalni inspektorati, između ostalog, naročito fokusirani na poslove koji se tiču sigurnosti cestovne infrastrukture.

Federalni saobraćajni i građevinski inspektori su uputili predstavnike JP Ceste u pravilnu primjenu zakonodavnog okvira u smislu ispunjavanja tehničke dokumentacije i olakšavanja i ubrzavanja procedura pribavljanja rješenja za rekonstrukciju cestovne infrastrukture.

S obzirom na podjelu nadležnosti u oblasti i neusklađenost zakonodavstva, zaključeno je da je neophodno pokrenuti proceduru sistemskog rješavanja ovog pitanja te dogovoreno će se uputiti inicijativa za održavanje sastanka između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inicijativa za izmjenu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kako bi se olakšale i ubrzale administrativne procedure za izgradnju i rekonstrukciju cestovne infrastrukture.

Posebna pažnja na sastanku je posvećena tunelu Crnaja, kao projektu od naročitog općeg, javnog, privrednog, društvenog, teritorijalnog, ali i sigurnosnog interesa u FBiH. S obzirom na to da je tunel označen kao crna tačka i jedna od dionica visokog rizika, njegova rekonstrukcija se nameće kao prioritet, te su JP Ceste FBiH poduzele sve neophodne mjere za izvođenje projekta rekontrukcije koji ne bi trebao u velikoj mjeri remetiti normalno odvijanje saobraćaja.

Naime, nakon što je nizom studija utvrđeno da ne postoji adekvatna alternativna ruta za preusmjeravanje saobraćaja u toku rekontrukcije tunela, sačinjena je dinamika radova koji će početi u februaru, s posebnim režimom u toku ljetnih mjeseci. Prema izvršenim mjerenjima i procjenama, u toku cijelog perioda trajanja rekonstrukcije, zastoji u saobraćaju ne bi trebali biti duži od pola sata.

Imajući u vidu neophodnost održavanja stabilnosti i sigurnosti tunela, koji su apsolutni prioritet projekta, JP Ceste FBiH će uspostaviti specijalni režim svakodnevne kontrole radova, te će biti spremni intervenisati ukoliko dođe do eventualnih kašnjenja ili poremećaja u izvođenju radova.

Ukoliko se izvođači radova – HP Investing i Euro-asfalt u procesu rekonstrukcije ne budu susreli s nepredviđenim okolnostima, te budu pratili dinamiku radova, planirani rok za okončanje obnove tunela Crnaja je juni 2022. godine.

Kako bi se smanjila mogućnost eventualnog kašnjenja u isporuci roba, iz JP Ceste FBiH su uputili privrednike na mogućnost prometovanja tereta i roba željezničkim saobraćajem.

Zaključeno je da će JP Ceste FBiH svakodnevno pratiti, a Federalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano vršiti inspekcijski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije, a sve u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i održavanja odobrenog režima saobraćaja.

 

(FENA)