Prihvaćeno zaduženje kod IBRD-a od 7.179.487 eura za registraciju nekretnina

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, u iznosu do 7.179.487 eura, što je oko 36 posto od ukupno 20.000.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini.

Sredstva zajma se odobravaju Federaciji BiH u iznosu od 7.179.487 eura, s rokom otplate od 32 godine, s grejs periodom od sedam godina (uključen u rok otplate zajma) i kamatnom stopom šestomjesečni EURIBOR plus fiksna marža.

Osnovni cilj i svrha ovog projekta su unaprjeđenje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina kroz osiguranje točnih, ažurnih, usaglašenih i dostupnih podataka o nekretninama, što u konačnici rezultira osiguranjem pravne sigurnosti u prometu nekretninama.

Također, cilj je proširivanje i harmonizacija zemljišno-knjižne i katastarske evidencije u još 100 urbanih katarstarskih općina na području Federacije BiH s krajnjim ciljem zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u tim katastarskim općinama po podacima nove katastarske izmjere i povećanje broja izravnih korisnika za 200.000, obzirom da tekući projekt registracije nekretnina osiguravaju usuglašene podatke o nekretninama i riješena pitanja prava vlasništva u 243 urbane općine u Federaciji BiH.

U okviru Projekta registracije nekretnina je do oktobra 2019. godine završena harmonizacija podataka u 205 katastarskih općina, uz dostignutih 978.676 izravnih korisnika. U toku su aktivnosti u još 50 katastarskih općina. Do datuma zatvaranja tekućeg projekta registracije nekretnina 31. jula 2020. godine, očekuje se završetak harmonizacije podataka u ukupno 579 katastarskih općina s ukupno 980.000 izravnih korisnika.

Nastavkom ovih aktivnosti stvara se potpuno novi okvir za razvoj tržišta nekretnina i sveukupni ekonomski razvoj Federacije BiH sa ažurnim podacima o nekretninama, vlasništvu, ograničenjima i drugim stvarnim pravima na nekretninama.

Društvo u cjelini će imati koristi od projekta u smislu daljeg unaprjeđenja upravljanja zemljištem, koji je podržan ažurnim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama nad nekretninama, što doprinosi povećanju odgovornosti, te omogućava donošenje odluka i politika vezanih za zemljište, nekretnine i prirodne resurse temeljem ažurnih informacija.

Projektom se nastavlja razvoj infrastrukture neophodne za funkcioniranje sustava zemljišne administracije u FBiH u segmentima vektorizacije podataka, programske podrške i adekvatne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za rad unutar sustava i za pružanje servisa i usluga građanima i profesionalnim korisnicima.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA