Prijedlog budžeta KS za 2019. godinu na dnevnom redu Skupštine KS

Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu u iznosu od 928.370.876 KM bit će razmatran sutra na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Uz predloženi budžet, bit će razmatran i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta za 2019. godinu.

Na dnevnom redu sjednice, kako je najavljeno, su i informacije o radu preduzeća Gras i Vodovod i kanalizacija, kao i Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima KS.

Zastupnici SKS-a će razmatriti i odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS 2019. godinu, o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja KS, te izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.

Također će se pred zastupnicima naći i donošenje odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, kao i Odluka o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine KS, najavljeno je iz Press službe KS.

 

Biznis.ba / FENA