Privrednoj komori FBiH pristupio Bosanskohercegovački biznis klub Holandije

Privrednoj komori Federacije BiH pristupio je Bosanskohercegovački biznis klub Holandije, a ugovor o kolektivnom članstvu potpisali su danas u prostorijama Kantonalne komore SBK u Jajcu predstavnici ovog kluba i komore, Naida Ribić i Mirsad Jašarspahić.

Privredna komora FBiH potpisivanjem ovog ugovora preuzima obaveze zastupanja interesa članova Biznis kluba, informisanja o aktivnostima, te prijedlozima i mjerama koje se preduzimaju na nivou Federacije BiH, a koje se tiču interesa i poslovanja bh. dijaspore u BiH.

Bosanskohercegovački biznis klub Holandije će u saradnji s Privrednom komorom FBiH predstavljati i zastupati interese članica u organima te komore, učestvovati u izradi zajedničkih projekata kod međunarodnih i domaćih organizacija sa posebnim akcentom na učešće bh. dijaspore, te učestvovati u organizaciji bilateralnih posjeta i sajamskih aktivnosti privrednih delegacija u zemlji i inostranstvu.

– Ovo predstavlja jedan potpuno novi zaokret u smislu organizovanja bosanskohercegovačke dijaspore kroz direktno učešće u Privrednoj komori FBiH, jer sve njene članice dobivaju pristup Komori FBiH. Već sad imamo pozitivne reakcije i najave i drugih udruženja bh. dijaspore da nam se pridruže – izjavio je Jašarspahić, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.

(FENA)