Proglašeni biznis lideri održivog razvoja u BiH za 2021. godinu

Biznis lideri održivog razvoja u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu proglašeni su jučer na ceremoniji u Banjoj Luci. Nagrade za 2021. godinu su dodijeljene u kategorijama “Ljudi” i “Resursi i okoliš”. Kao prethodnih godina, proglašen je i ukupni pobjednik za Bosnu i Hercegovinu, izabran među preduzećima koja su se prijavila u objema kategorijama.

U kategoriji „Ljudi“ nagrade se dodjeljuju preduzećima koja su inspiracija drugima u stvaranju novih radnih mjesta, a ovogodišnji pobjednici su Dekonta BH, u kategoriji mikro preduzeća, Smrčak d.o.o. u kategoriji malih preduzeća, Ministry of Programming u kategoriji srednjih preduzeća te Lanaco u kategoriji velikih preduzeća.

U kategoriji mikro i malih preduzeća, u oblasti ”Resursi i okoliš”, pobjednici su Šumska tajna i Smrčak d.o.o. U istoj oblasti, ali u kategorijama srednjih i velikih preduzeća, za pobjednike su proglašeni ESOF d.o.o. Donji Vakuf i Coca-Cola HBC B-H.

Smrčak d.o.o je biznis lider održivog razvoja za 2021. godinu, odnosno ukupni pobjednik ovogodišnjeg takmičenja i kompanija koja je osvojila najviše bodova za poštivanje GRI standarda (engl. Global Reporting Initiative – Globalna inicijativa za izvještavanje) i ostvarivanje SDG-ova.

– Smatram da svi treba da radimo u tom pogledu i na tom principu; smatram da smo mi danas svi ovdje pobjednici jer poslujemo po principima održivog razvoja. Svi moramo da jačamo svijest o tome da bi svi ljudi na ovom svijetu trebali raditi i živjeti po principima održivog razvoja kako bi ostavili ovu našu planetu kao ljepše mjesto za život generacijama koje dolaze – kazao je Marko Mijatović, predstavnik preduzeća Smrčak.

Takmičenje za 2021. godinu je obogaćeno dodjelom nagrada za jedinice lokalne samouprave koje su donošenjem relevantnih mjera dale podršku privatnom sektoru tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

SDG nagrade za lokalne zajednice dodijeljene su Bosanskoj Krupi, Cazinu, Doboju, Novom Sarajevu i Tesliću.

Cilj godišnjeg takmičenja za biznis lidere održivog razvoja je da promovira napore i angažman privatnog sektora u ovoj oblasti.

Nagrada za 2021. godinu nudi jasniji fokus na kompanije koje stvaraju i zadržavaju kvalitetna radna mjesta i aktivno rade na dekarbonizaciji svog poslovanja, ali i uvodi kategoriju SDG (engl. Sustainable Development Goals – Ciljevi održivog razvoja) nagrade za lokalne zajednice, koja prepoznaje podršku tih sredina privatnom sektoru u održivom razvoju.

Usvajanjem Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, kao i uspostavljanjem Vijeća za održivi razvoj, Bosna i Hercegovina je ove godine dodatno prepoznala značaj SDG-ova i Agende 2030, koje nude mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje.

Uprkos pandemiji COVID-19, ove godine je zabilježen rekordan broj prijavljenih, odnosno 75 preduzeća je predalo 106 prijava za razliku od 2019. godine, kada su učestvovala 44 preduzeća s 55 prijava, a 2020. 71 preduzeće predalo je 106 prijava.

– Biznis lideri iz cijele zemlje prepoznali su značaj i nivo utjecaja privatnog sektora preuzevši obavezu da daju aktivan doprinos stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i zaštiti okoliša. Za Švedsku, zaštita okoliša, održivi i pametni razvoj te aktivnosti na ublažavanju i suzbijanju posljedica klimatskih promjena, uz uključivanje svakog pojedinca, zauzimaju centralno mjesto kad je riječ o podršci koju Švedska pruža Bosni i Hercegovini – rekao je na otvarenju ceremonije Torgny Svenungsson, zamjenik šefa misije u Ambasadi Švedske u BiH.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora koji se odnose na postizanje SDG-ova u BiH i motivira nove učesnike u ovom sektoru da uključe SDG-ove u svoje poslovne modele.

Od ove godine je službeni partner u dodjeli Nagrade Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Cilj partnerstva je unapređenje saradnje u interesu jačanja i razvoja svijesti o važnosti održivog poslovanja, cirkularne ekonomije, digitalizacije i dekarbonizacije u Bosni i Hercegovini.

Dodjela Nagrade se organizuje se u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a finansira Švedska.

– Privatni sektor predstavlja veoma značajnog partnera u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, tako da računamo na podršku svih uključenih strana u ovom procesu. Ovaj program, kojim se ohrabruju biznis lideri da učestvuju i prikažu svoje najbolje prakse, dešava se tri godine i stalno se mijenja. Ono što obilježava ovaj proces je da svake godine imamo sve veće interesovanje. Ove godine konkretno, uprkos otežanim uslovima rada uzrokovanim pandemijom COVID-19, primili smo više od 100 prijava za dodjelu nagrada – kazala je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Kao ovogodišnju novost u programu navela je poziv predstavnicima lokalnih organa uprave koji imaju priliku da iskažu svoje aktivnosti u ovoj oblasti.

Fokus ovogodišnje Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH je na kompanijama koje stvaraju i zadržavaju kvalitetna radna mjesta i aktivno rade na dekarbonizaciji svog poslovanja, a u finalni odabir su ušle 22 kompanije.

GRI standardi su bili osnova za razvoj metodologije korišćene za evaluaciju pristiglih 106 prijava. Proces evaluacije su vodili Almir Bajraktarević kao predstavnik prošlogodišnjeg ukupnog pobjednika, Tvornice cementa Kakanj, zatim Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevo School of Science and Technology, kao i Marko Kakuća iz Razvojne agencije Republike Srpske.

Biznis.ba / FENA