Programom dokvalifikacije i prekvalifikacije posao za 182 osobe u KS-u

U Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas su potpisani ugovori s poslodavcima, za učešće nezaposlenih osoba u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije te u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, u cilju realizacije mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS-u.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i  ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u KS Amela Dautbegović, a ugovore je uime Službe za zapošljavanje KS s poslodavcima potpisao v.d. direktora Muhamed Bekto.

Po riječima Bekte, tim projektom će biti zaposlene 182 osobe, koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje KS, što je za veoma značajno za privredu tog kantona.

Zolj je naglasio da je Projekat namijenjen mladim ljudima da stiču prva znaja, posao, obave pripravnički staž, te de se mogu zaposliti u realnom i javnom sektoru.

– Vrhunac pomoći i mladim bit će u septembru kada ćemo putem Ministarstva za stambene poslove KS  dodijeliti  finasijsku pomoć za kupovinu stanova – kazao je Zolj.

Generalni direktor Centrotrans Eurolinesa i predsjednik Udruženja poslodavaca KS-a Safudin Čengić, jedan od potpisnika ugovora poslodavaca, kazao je da to udruženje duži vremenski period ukazuje na potrebu da Služba za zapošljavanje treba da počne da obavlja ono što je njena uloga, a to je da bude posrednik i izvor kadrova, koji traže posao, a da putem poslodavaca obezbijedi posao za te kadrove.

– Kompanija Centrotrans kontinurano ima potrebu za kvalitetnim kadrom, nažalost  dugi niz godina nismo mogli kroz obrazovni sistem da obezbijedimo kardove, ali evo promijenila se politika, tako da imamo priliku da sami u svoje vozne jedinice educiramo kadrove i omogućimo  im da zasnuju stalni radni odnos – kazao je Čengić.

JU Služba za zapošljavanje KS je početkom maja objavila javne pozive za navedene programe za poslodavce s područja KS, nakon čega je objavila usvojene liste poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u programima.

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznose 246.000 KM, a uslove javnog poziva ispunilo je 11 poslodavaca koji su predočili plan obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osobe.

Iz JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo najavili su i realizaciju Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života, putem kojeg će 92 nezaposlene osobe pokrenuti vlastiti biznis, a novčana sredstva za tu namjenu iznose 1.350.000 KM.

 

Biznis.ba / FENA