Proizvodnja šumskih sortimenata u BiH veća za 14,83 posto

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u drugom kvartalu veća je za 14,83 posto u odnosu na isti period 2017. godine.

 

Agencija za statistiku BiH je objavila da je proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća veća je za 27,85 posto, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta veća za 2,74 posto.

Proizvodnja trupaca četinara veća je za 25,98 posto, dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi mali rast od 0,06 posto.

Rast proizvodnje od 46,98 posto bilježi se kod jamskog drveta četinara, kod ostalog dugog drveta četinara od 36,13 posto, kod prostornog drveta četinara od 28,54 posto, kod ostalog dugog drveta lišćara od 11,74 posto, a kod ogrijevnog drveta lišćara zabilježen je rast proizvodnje od 8,05 posto.

U drugom kvartalu ove, u odnosu na isti period prošle godine pad proizvodnje od 48,93 posto zabilježen je jedino kod prostornog drveta lišćara.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta, ogrevnog drveta četinara i jamskog drveta lišćara radi o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.

Biznis.ba / FENA