PUFBiH – Naplaćeno 868.035.822 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2020. uplatili 868.035.822 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 2.664.861 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za navedeni period porez na dohodak naplaćen je u iznosu 70.520.399 KM, a za februar 36.142.266 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu 81.711.007 KM, a za februar 39.521.822 KM; porez na dobit naplaćen je u iznosu 49.941.157 KM, a za februar 26.932.014 KM; posebne naknade naplaćene su u iznosu 32.427.476 KM, a za februar 16.958.891 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu 25.235.516 KM, a za februar 13.689.433 KM; novčane kazne naplaćene su u iznosu 8.310.626 KM, a za februar 4.094.345 KM; dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu 126.909 KM, a za februar 47.487 KM.

U periodu januar – februar 2020. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u iznosu 598.719.448 KM, a za februar 305.193.142 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – februar 2020. naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO  u iznosu 335.648.596 KM, a za februar 170.873.490 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 235.495.898 KM, a za februar 120.110.890 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 27.574.954 KM, a u februaru 14.208.762 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 29. februara 2020. je 531.950 i u tom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu, saopćeno je iz PUFBiH.

(FENA)