Revidirane 74 državne institucije, 13 čisto pozitivnih mišljenja

Ured za reviziju institucija BiH završio je ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2017. godinu, a revidirane su 74 institucije.

Od revidirane 74 institucije, Ured za reviziju je za njih četiri dao mišljenja s rezervom i skrenuo pažnje pri čemu je jedna institucija dobila mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dvije institucije na finansijske izvještaje te jedna institucija i na usklađenost i na finansijske izvještaje, 56 je pozitivnih mišljenja uz skretanje pažnje te 13 čisto pozitivnih mišljenja – saopćeno je iz Ureda.

U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja.

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2017. godinu iznosilo je 915.978.414 KM.

Ured za reviziju je u 2017. godini okončao i pet revizija učinka.

Ured za reviziju vodiče i metodologiju koju primjenjuje zasniva na Okviru standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija te u izvještajima o finansijskoj reviziji daje dva odvojena mišljenja – pri čemu se prvo odnosi na tačnost, odnosno fer prikaz i istinitost finansijskih izvještaja, dok se drugo mišljenje odnosi na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija institucija sa zakonima i drugim propisima kojima su iste regulisane – saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija BiH.

Biznis.ba / FENA