Seminar o okolinskom upravljavanju okupio mala i srednja preduzeća

Seminar o sistemu okolinskog upravljavanja i postupku dobijanja okolinskih dozvola okupio je danas u Tuzli predstavnike malih i srednjih preduzeća.

Cilj ovog događaja koji je organiziralo Ministarstvo za privredu TK-a bio je preduzećima pružiti osnove efikasnog sistema za upravljanje okolišem te pomoći im da ostvare okolinske i ekonomske ciljeve. Predstavljene su prednosti certifikacije po međunarodnim standardima.

Istaknuto je da se one ogledaju u poboljšanju kvaliteta poslovanja te upravljanju okolišem na kvalitetniji način kao bitnim elementom u razvoju okruženja. Također, naglašeno je da ovi standardi nisu zakonska obaveza, ali da na području TK-a već postoji veći broj firmi koji ga primjenjuju.

Predavač Nermin Alić je istakao da ovaj standard donosi niz prednosi organizacijama koje žele da usklade svoje poslovanje sa zahtjevima tih standarda.

– Jedan od najvećih benefita je da vode računa o utrošenim resursima, električnoj energiji, vodi, pogonskim gorivima i slično. Pored tog standard pruža način kako da organizacije smanje svoje emisije u vode, tlo, zrak i kako da smanje buku. Glavni benefit je konkurentski zahtjev u BiH i van nje – rekao je Alić.

Seminar je imao za cilj poticanje zaštite okoliša i sprječavanje onečišćenja u skladu s društveno-ekonomskim uslovima.

Uime Ministarstva za privredu TK-a Neda Korić je navela da je Ministarstvo uputilo poziv predstavnicima malih i srednjih preduzeća i obrta, ali i predstavnicima nadležnih općinskih službi te članicama kantonalne privredne i obrtničke komore.

Među učesnicima seminara bili su i predstavnici preduzeća koji su prezentovali prednosti uvedene certifikacije po međunarodnom standardu, kao primjer dobre prakse. Međutim, bilo je i onih koji su došli da se tek informišu o njenim prednostima.

Učesnik seminara Aldin Joldić je naglasio da su ovo prvi koraci ka budućnosti.

– Da se informišemo jer je to dobro i za privredu i ekonomiju TK-a – istakao je Joldić.

Nakon ovog, resorno ministarstvo će do kraja godine organizovati još jedan seminar sa sličnom temom koji će također biti besplatan.

Biznis.ba / FENA