Sistem za prijavu boravka stranaca u BiH E – Stranac već daje dobre rezultate

Nedavno uspostavljeni online sistem za prijavu boravka stranaca u BiH „E-Stranac“ već daje dobre rezultate.

 

Sve fizičke i pravne osobe u Bosni i Hercegovini, koje pružaju usluge smještaja strancima, od prije mjesec dana imaju jednostavan i efikasan  način da izvrše njihovu prijavu Službi za poslove sa strancima. Osim što im je to zakonska obaveza, prijava stranih gostiju svim hotelijerima i drugim pružaocima ovih usluga, značajno je sada olakšana putem sistema koji je dostupan na adresi www.estranac.ba.

Do sada je sistem prijavljivanja bio dosta kompliciran, pa ne čudi što su prve reakcije hotelijera, pa i samih stranaca koji dolaze u BiH, vrlo pozitivne. Dosadašnji način prijave zahtijevao je puno vremena i popunjavanje dosta obimnih formulara, što se u praksi pokazalo kao neadekvatno rješenje. Stoga je razvijen moderan online sistem koji pruža značajne olakšice svim njegovim korisnicima. Tako se svi hotelijeri, vlasnici hostela, apartmana, vikend kuća ili drugih objekata u kojima se pružaju usluge smještaja strancima u BiH,  sada mogu lako prijaviti Službi za poslove sa strancima BiH, dobiti svoje korisničke podatke (korisničko ime i lozinka) i prijavu boravka svih stranaca vršiti iz svojih objekata, praktično u realnom vremenu.

Posebno je značajno što sistem omogućava da se koriste i takozvani čitači pasoša. To znači da se samo skeniranjem putnih isprava može izvršiti popuna svih podataka u sistem, što ubrzava i olakšava kompletan proces. Na ovaj način značajno se ubrzava postupak registracije stranaca, naročito u većim smještajnim objektima gdje dolazi veliki broj stranih gostiju. Istovremeno, značajno se smanjuju materijalni troškovi koji su do sada pratili ovaj proces, ali se i štedi vrijeme, kao resurs koji u modernom vremenu ima značajnu vrijednost i ulogu u ukupnom poslovanju.

Ovaj moderni alat razvijen je u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, kojeg je podržala Vlada Švicarske, a realiziran je u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.

Eldan Mujanović, voditelj projekta iz CPRC-a ističe značaj ovog alata u smislu povećanja nivoa sigurnosti u BiH,  te ocjenjuje da će biti od pomoći Službi za poslove sa strancima koja se bavi ovim pitanjima, ali i svim pružaocima usluga smještaja.

– BiH je suočena s migracionim izazovima, a zabilježen je i povećan broj turista u posljednjih nekoliko godina, što ovaj projekat čini još relevantnijim. Prije godinu dana potpisan je sporazum o realizaciji ovog projekta u vrijednosti 1,6 miliona KM i ovaj alat je samo jedan segment tog značajnog projekta – poručio je Mujanović.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, našu zemlju prošle godine posjetilo je 1.307.319 osoba, a veliki broj njih ostao je neprijavljen, jer je Službi za poslove sa strancima prijavljeno tek negdje oko polovine ovog broja. Jednostavna procedura prijave, putem sistema “E-stranac”, povećat će broj prijavljenih stranih državljana, a očekuje se i značajno povećanje nivoa sigurnosti u zemlji.

Biznis.ba / FENA