Skupština Elektroprijenosa BiH odobrila finansijski izvještaj za 2020.

U sjedištu kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“a.d. Banja Luka danas je održana 13. redovna sjednica Skupštine akcionara/dioničara kojoj su prisustvovali predsjednik Vlade RS i predsjedavajući i član Skupštine akcionara Radovan Višković i premijer FBiH i član Skupštine Fadil Novalić, te članovi Uprave Elektroprijenosa BiH na čelu sa generalnim direktorom Matom Žarićem, kao i predsjednik Upravnog odbora Kompanije  Branko Baroš.

Na sjednici Skupštine odobrena je odluka Upravnog odbora o usvajanju revidovanog Finansijskog izvještaja Kompanije za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine.

Dioničari su donijeli odluku o raspodjeli dobiti za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine, u iznosu od 2.549.143,00 KM.

Riječ je o dobit iz Bilansa stanja od ukidanja revalorizacionih rezervi i nije dobit iz osnovne djelatnosti, i raspodjeljuje se 509.828,60 KM za rezerve u skladu sa zakonom i Odlukom o obaveznim i posebnim rezervama Kompanije a 2.039.314,40 KM u akumuliranu/neraspoređenu dobit.

Odobrena je odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog plana za period 2021-2023.godina, a na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o odobravanju Odluke o ulaganjima u objekte Kompanije iznad jedan milion eura.

Ovom odlukom  odobrene su rekonstrukcije postojećih transformatorskih stanica, izgradnja dva nova dalekovoda, te tri rekonstrukcije postojećih dalekovoda.

Spomenuta odluka je obuhvatila i nabavku prigušnica i rekonstrukciju poslovnih objekata u OP Banjaluka i OP Tuzla.

Odobrena je  odluka Upravnog odbora  o prestanku funkcije vršioca dužnosti izvršnog direktora za kadrovske poslove, te donesena odluka o davanju prethodnog jednoglasnog odobrenja Upravnom odboru da se za vršioca dužnosti izvršnog direktora za kadrovske poslove imenuje Dušica Šolaja, saopćeno je iz Elektroprijenosa BiH.

 

Biznis.ba / FENA