Skupština KS nije prihvatila izvještaj o poslovanju ZOI-ja ’84 i još tri komunalna preduzeća

Skupština Kantona Sarajevo nakon iscrpne rasprave ipak nije prihvatila izvještaje o poslovanju četiri komunalna javna preduzeća za 2017.godinu, a radi se o preduzećima Sarajevo šume, ZOI ’84 Olimpijski centar, Veterinarska stanica i Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo – Ilidža.

Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković je za sutra najavio nastavak sjednice na kojoj će biti razmatran izvještaj o poslovanju 14 zdravstvenih javnih ustanova.

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu zastupnicima će prezentirati Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Psihijatrijska bolnica KS, “Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja KS, Zavod za bolesti ovisnosti KS, Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, Zavod za javno zdravstvo KS, Zavod za medicinu rada KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, JU Zavod za sportsku medicinu KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS. Na dnevnom redu sjednice bi trebali biti razmatrani i izvještaji o poslovanju instutucija kulture za 2017.godinu : MESS, Muzej Sarajeva, Historijski arhiv Sarajevo, Muzej “Alija Izetbegović” , Centar za kulturu KS, Kamerni teatar 55, te Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći KS.

Biznis.ba /FENA