SOFS-Potvrđena sigurnost, likvidnost i kapitaliziranost bankarskog sektora u BiH

Analiza stanja finansijskog sektora u BiH i uticaja situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa (Covid 19) bila je tema današnjeg vanrednog sastanka Stalnog odbora za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine (SOFS) održanog u Centralnoj banci BiH (CBBiH) .

Članovi SOFS su razmijenili dostupne informacije o funkcionisanju finansijskog sektora BiH. Potvrđena je sigurnost, likvidnost i kapitaliziranost bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Banke mogu izvršiti sve zahtjeve svojih deponenata, uključujući i zahtjeve za podizanjem gotovog novca, i uz uvažavanje okolnosti u kojima se poslovanje trenutno odvija, održaće kontinuitet poslovanja u skladu s potrebama građana i privrede.

U provođenju opštih mjera preporučenih od nadležnih institucija na očuvanju zdravlja građana, sugeriše se da se, gdje je to god moguće, koriste dostupne usluge elektronskog plaćanja putem mobilnih uređaja ili putem računara (e-banking i m-banking).

Na sastanku su također razmatrane mjere koje institucije, članice SOFS, mogu poduzeti u okviru svojih nadležnosti i u postojećem zakonodavnom okviru u cilju koordiniranog djelovanja na očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.

CBBiH na raspolaganju ima mogućnost smanjenja stope obavezne rezerve, ukoliko se za tim ukaže potreba. Također, osiguraće neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem za sve komercijalne banke u BiH.

Iz CBBiH podsjećaju da Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje za depozite na računima u komercijalnim bankama do 50.000 KM.

Entitetske agencije za bankarstvo pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanjem pogodnosti građanima i pravnim licima kod servisiranja obaveza prema bankama. Također, banke su spremne uvesti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative.

Svaka pojedinačna institucija će o konkretnim mjerama koje poduzme blagovremeno obavijestiti javnost.

Današnjem sastanku, koji je održan u Sarajevu, pored guvernera CBBiH Senada Softića, koji je predsjedavao sastankom, prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, ministrica finansija RS Zora Vidović, direktor Agencije za bankarstvo RS Rade Rastoka, zamjenik direktora Agencije za bankarstvo FBiH Dubravka Bošnjak, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Krešimir Šoljić i direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle, saopćeno je iz Ureda za informisanje CBBiH.

Biznis.ba / FENA