Švedska investira 10 miliona kruna za bolje vodosnabdijevanje

Švedska investira deset miliona švedskih kruna za poboljšanje javnih usluga jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u upravljanju vodama i otpadnim vodama, saopćio je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Švedska, koju u ovom slučaju predstavlja Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), potpisala je sporazum s UNDP-jem za realizaciju druge faze MEG projekta. Ukupno će Švedska u ovom projektu finansirati deset miliona švedskih kruna (1.900.000,00 KM).

Vrijednost projekta MEG II je 23 miliona KM i najvećim dijelom uključuje učešće Vlade Švicarske, uz dodatni planirani novac iz Evropske unije kroz IPA II fondove.

UNDP će u naredne četiri godine implementirati projekat u približno 30 jedinica lokalne samouprave koje će biti izabrane na Javnom pozivu za sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Opći cilj Projekta MEG II je da doprinese demokratizaciji lokalne uprave u BiH i omogući pravedniji, efektivniji i efikasniji način pružanja javnih usluga, s naglaskom na sektor vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

Izmjene politika, zajedno s regulatornim poboljšanjima u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, doprinijet će efikasnijem, poštenijem i održivijem pružanju osnovnih usluga na lokalnom nivou.

Švedska će podržati napore Projekta u radu s vlastima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ka uspostavljanju povoljnijih politika i regulatornog okruženja koje afirmiše lokalnu upravu orijentisanu na rezultate i unapređenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

U konačnici, građani će, uključujući i najugroženije, imati koristi od poboljšanih usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, koje će biti pružene na efikasniji, odgovorniji i održiviji način.

Biznis.ba / FENA