Svjetski dan zaštite na radu: Kampanja za sigurna i zdrava radna mjesta

U sklopu obilježavanja 28. aprila – Svjetskog dana zaštite na radu, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine (SSŠPDPBiH) priključio se globalnom savezu (alijansi) koju predvodi Međunarodna organizacija radnika građevinarstva i šumarstva sa sjedištem u Ženevi, u kampanji za sigurna i zdrava radna mjesta, pregovarajući s poslodavcima.

– Tokom godina, Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radu iz 1998. godine, bezbjednost i zdravlje su postali još i više elementarni kako za sindikate tako i za poslodavce. Bavljenje bezbjednosnim i zdravstvenim rizicima u pandemiji Covid-19 je najskoriji primjer toga – naveo je Samostalni sindikat šumarstva u saopćenju za javnost.

Istovremeno, Sindikat je pozvao Udruženje poslodavaca FBiH i poslodavce/kompanije čiji su radnici organizirani u SSŠPDP BiH da pristupe potpisivanje ove deklaracije.

Kako se u saopćenju navodi, do danas SSŠPDPBiH potpisao je deklaraciju sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj i ŠPD „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, a do kraja sedmice očekuje se potpisivanje sa ostalim privrednim društvima, te očitovanje Udruženja poslodavaca FBiH.

– Potpisanom deklaracijom poslodavci i sindikati daju podršku da Međunarodna organizacija rada (MOR) prizna bezbjednost i zdravlje na radnom mjestu kao osnovno pravo, što sada nije slučaj. Globalni konsenzus za jednu takvu promjenu će podstaći primjenu dobrih standarda bezbjednosti i zdravlja na radu i obeshrabriće zemlje i poslodavce/kompanije od toga da svoju konkurentnu prednost zasnivaju na neadekvatnim uslovima i praksama – navodi se.

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike.

Spomenuti datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD-u.

Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom – Sjećamo se mrtvih, borimo se za žive.

U više od 120 zemalja svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom tog dana, promovirajući značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti.

– Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Tek u uslovima pandemije virusa Covid-19 vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa i u ovoj vanrednoj situaciji radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica – navodi se u saopćenju.

 

Biznis.ba / FENA