TE Stanari obustavlja rad na 10 dana zbog uočenih nedostatka na postrojenjima

Termoelektrana Stanari u subotu, 8. februara, nakon više od četiri mjeseca neprekidnog rada, započinje prvi planirani zastoj preventivnog karaktera u trajanju do 10 dana.

– Planirani su radovi na sanaciji do sada uočenih nedostataka na postrojenjima, od čega je najveći dio na kotlovskom postrojenju – saopšteno je iz ove kompanije.

Najveći obim poslova će obaviti stručni radnici Rudnika i Termoelektrane Stanari uz pomoć dijela izvođačkih kompanija.

Godišnjim planom proizvodnje Termoelektrane Stanari za 2020. godinu predviđena su tri zastoja na postrojenju.

Kompanija “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” je u 2019. godini proizvela 2.068.000 MWh električne energije.

EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari je članica EFT grupe.

Biznis.ba / FENA