U Centru za kamen Posušje stvoreni preduvjeti za obuku klesara

U okviru projekta “Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena” nabavljena je specijalizirana oprema za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Time su stvoreni preduvjeti za trajnu obuku i prekvalifikaciju mladih osoba u Centru za kamen Posušje, a prvo iskustvo u strojnoj obradi kamena imat će priliku steći pedeset osoba s područja Zapadnohercegovačke županije koji će u okviru projekta proći program obuke za zanimanje “klesar”, kao i buduće generacije Srednje strukovne škole Posušje.

Cilj projekta “Zvuk kamena” je stvoriti trajne preduvjete za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena, a ovo lokalno partnerstvo je jedno od 19 uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg financira Europska unija s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), priopćeno je iz Udruženja za poduzetništvo i posao (LiNK).

 

Biznis.ba / FENA