U junu zabilježen pad cijena proizvoda i usluga od 0,5 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,5 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, Komunikacije za 0,3 posto, Rekreacija i kultura za 0,7 posto te Ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,1 posto, Odjeće i obuće za 2,9 posto, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,3 posto te Prijevoza za 0,2 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH na godišnjem nivou u prosjeku u BiH zabilježen je rast nivoa cijena od 0,3 posto. Nivo cijena u junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,3 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,1 posto, Alkoholna pića i duhan za 3,8 posto, Stanovanje i režijski izdaci za 2,7 posto, Zdravstvo za 1,0 posto, Rekreacija i kultura za 1,6 posto, Obrazovanje za 0,7 posto te Restorani i hoteli za 0,6 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 11,8 posto, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6 posto, Komunikacija za 0,6 posto, te Ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u 2019. godini čini 616 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 21.000 cijena na unaprijed definisanom uzorku prodajnih mjesta na dvanaest geografskih lokacija.

( FENA)