U Sarajevu održan seminar o procesu supervizorske procjene

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst & Young Beograd d.o.o. i Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE), uspješno održalo seminar “Proces supervizorske procjene” u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.

Seminaru je prisustvovalo više od 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora, uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, mikrokreditnih organizacija, regulatora i međunarodnih donatora.

Predavači su bili renomirani predavači kompanije Ernst & Young sa višegodišnjim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, procesa supervizorske procjene, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, bankarstva i finansija.

Predsjednik UPRMBiH Amir Softić rekao je da je cilj seminara bio da kolege iz regiona razmjene iskustva, te da podijele svoje znanje sa lokalnim bankarskim i finansijskim sektorom u BiH oko procesa supervizorske procjene u skladu sa zahtjevima propisanim od strane regulatora iz Evropske unije.

– Pred bankarskim sektor BiH su brojni izazovi usklađivanja sa regulatornim okvirom EU. SREP predstavlja sveobuhvatni model revizije i ocjene banaka, koji uključuje dubinsku analizu procesa, metodologija, poslovnog modela i svih rizika kojima su banke izložene. Zbog toga razumijevanje ovog okvira predstavlja ključni elemenat provođenja supervizije i procjene rizika, kako pojedinačnih banaka, tako i sektora u cjelosti – izjavio je Softić.

Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljem da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora, upoznaju o novim zahtjevima i propisanim procesima međunarodnih regulatora vezanih za supervizorske procjene banaka i finansijskih institucija, saopćeno je iz UPRMBiH.

 

Biznis.ba / FENA