U Vladi FBiH odlučni: Bez dostavljanja dokumentacije, nema razgovora o Aluminiju

Vijesti.ba su danas objavile kako Uprava Aluminija još nije dostavila federalnom ministarstvu energetike tražene informacije o posljedicama gašenja proizvodnje u nekadašnjem hercegovačkom privrednom gigantu.

Obzirom na takvu situaciju u Vladi FBIH su odlučni da neće razmatrati program sanacije dok iz Aluminija ne dostave traženu dokumentaciju. Dostavljanje dokumentacije je i uslov Vlade FBiH Upravi Aluminija za održavanje radnog sastanka posvećenog ugašenoj mostarskoj kompanini, a koji je planiran za ovu sedmicu.

Glavna tema sastanka je zbrinjavanje 900 radnika, od kojih će preko dvije trećine ostati bez posla.

Resorno ministarstvo, podsjećamo, zatražilo je u dva navrata, 10. i 12. jula, od Uprave ovog preduzeća informacije o trenutnim posljedicama gašenja proizvodnje u Aluminiju nakon isključenja sa napajanja električnom energijom, kao i informacije o tome da li je ispoštovana procedura gašenja proizvodnje u skladu sa svim tehničko-tehnološkim procesima.

Ministarstvo je tražilo i Informaciju o svim plaćanjima mostarskog Aluminija i Infornaciju o prilivu sredstava u periodu od 1. januara do 10. jula 2019. godine.

Uprava Aluminija oglušila se na dva dopisa ministra Nermina Džindića od 10. i 12. jula. Iako je rok za dostavljanje odgovora bio 18. juli., iz Uprave Aluminija još uvijek nisu odgovorili.

Bez obzira što je od zadatog roka prošlo deset dana, resorno ministarstvo nema cjelovitu informaciju ni o tome šta Uprava Aluminija planira preduzeti u narednom periodu u cilju zaštite imovine društva od uništenja ili otuđenja, posebno sa aspekta zaštite državnog kapitala u Aluminiju.

Ministar Džindić jasno je zatražio od Nadzornog odbora Aluminija da ga redovno, svakih 15 dana, pismeno obavještavaju o preduzetim i aktivnostima koje namjeravaju preduzeti.

Međutim, Nadzorni odbor i Uprava Aluminija očigledno ignorišu zahtjev, a istovremeno traže pomoć.

(Vijesti.ba)