Udruženje poslodavaca traži dokaze o kompanijama koje ne isplaćuju plaće radnicima

“Takve izjave smatramo u cijelosti neutemeljenim, jer je jako malo privatnih kompanija u realnom sektoru koje ne isplaćuju plaće svojim uposlenicima čak i nekoliko mjeseci. Da su poslodavci namjeravali ‘iskoristiti priliku’ i neisplaćivati plaće radnicima, oročavajući taj novac na bankama, uradili bi to dok je bila na snazi izmjena i dopuna Zakona o kamatnim stopama FBiH. U Udruženju poslodavaca FBiH ne znamo za takav primjer, a ukoliko potpredsjednik Dunović zna, želimo da nam dostavi dokaze o takvom postupanju pojedinih poslodavaca, ukoliko takvi uopće postoje”, kažu u Udruženju poslodavaca FBiH.

Iz UPFBiH podsjećaju da su društveno odgovorno i socijalno osjetljivo udruženje koje svoje djelovanjem ne želi umanjiti, a pogotovo ne kršiti prava uposlenika. O tome svjedoči i kontinuiran rad na usaglašavanju i potpisivanju kolektivnih granskih ugovora sa predstavnicima sindikata, kojima se dodatno preciziraju prava i obaveze uposlenika i poslodavaca.

“Ukoliko potpredsjednik Dunović zaista želi zaštititi prava radnika, onda bi trebao pokrenuti inicijativu za izmjenu članova 117a i 138. Zakona o izvršnom postupku FBiH kao i postupak za ocjenu ustavnosti navedenih članova, kojima se izričito zabranjuje izvršenje sudskih presuda na pokretnim stvarima ustanova te izvršenje na teret sredstava budžeta FBiH, kantona, gradova i općina ukoliko sredstva za te namjene nisu predviđena budžetom. Dakle, uzalud pravosnažne presude radnicima ukoliko bilo koji od nivoa vlasti ne uvrsti tu stavku u budžet za tu godinu. Tim zakonskim odredbama štite se budžeti u FBiH, a ne prava radnika”, ističu u Udruženju poslodavaca FBiH.

Biznis.ba / Klix