UIO BiH: U januaru prikupljeno 621 milion KM indirektnih poreza

U januaru 2019. godine prikupljeno je 621 milion KM indirektnih poreza, što je za 53 miliona KM ili 9,33 posto više u odnosu na januar 2018. godine kada su iznosili 568 milliona KM.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je saopćila da je u januaru 2019. godini privredi vratila 121 milion KM, što je za 4,5 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u mjesecu januaru 2019., a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 500 miliona KM i veći su za 48,6 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2018. godine.

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2019. godine raspoređen je iznos od 61 miliona KM.

U tabeli ispod dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u januaru 2019. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

screenshot-5

U mjesecu januaru po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), korisnicima su doznačena sredstva u iznosu od:

– Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 16.791.367,40 KM (59,00%),

– Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 11.099.378,45 KM (39,00%),

– Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 569.198,90 KM (2,00%), dodaje se u saopštenju UIO BiH.

Biznis.ba