UIO i Unija poslodavaca RS potpisali Memorandum o saradnji

Memorandum o saradnji  Uprave za indirektno oporezivanje i Unije poslodavaca Republike Srpske potpisan je danas u Banjoj Luci.

Cilj zaključivanja Memoranduma je uspostavljanje međusobne saradnje i unapređenje odnosa strana potpisnica radi efikasnijeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u vezi sa sistemom indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, te posebno saradnja na realizaciji projekta za smanjenje rizika i prevenciju korupcije tokom inspekcijskog nadzora, sa konačnom svrhom poboljšanja uslova poslovanja.

U pravcu realizacije osnovnog cilja memoranduma, strane potpisnice će zajednički razmatrati mogućnosti za unapređenje zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za čije provođenje je nadležna UIO.

Cijeneći zajednički interes strana potpisnica u sprečavanju mogućih zloupotreba, prevencije korupcije i drugih negativnih trendova u vezi sa inspekcijskim nadzorom, strane potpisnice će inicirati izmjene regulative iz oblasti indirektnih poreza koje će omogućiti eliminisanje svih uočenih negativnih pojava i trendova.

Uprava za indirektno oporezivanje pozvala je sve obveznike koji se susretnu sa nedoličnim ponašanjem službenika UIO, da to prijave putem web stranice ili otvorene linije 080 02 06 07, kao i bilo koji oblik koruptivnog ponašanja zaposlenih u UIO, saopćeno je iz te institucije.

(fena)