UIO predviđa da će 2019. prihod od putarina i akciza narasti za oko 70 miliona KM

Najveće učešće u tom rastu prihoda ima PDV, čije povećanje naplate bi trebalo da bude za više od 140 miliona KM.

Slijede prihodi od putarina sa projektovanim rastom od 35,7 miliona KM, prihodi od akciza čiji je projektovani rast od 35,4 miliona KM, dok je rast prihoda od carina projektovan na iznos od 15,7 miliona KM.

Podsjećamo, tokom 2018. godine UIO je na osnovu putarina i akciza za naftu prikupio oko 1,1 milijardu konvertibilnih maraka.

Rast prihoda od indirektnih poreza za narednu godinu projektovan je na 176,6 miliona KM, što je procentualno povećanje od 2,7 odsto.

Projekcije kretanja prihoda od indirektnih poreza za 2021. godinu predviđaju rast po stopi od tri posto, ili u iznosu većem od 199 miliona miliona KM, dok je projektovana stopa rasta tih vrsta prihoda za 2021. godinu 3,3 posto, odnosno više za projektovanih 223,9 miliona KM.

Najveći generator suficita prihoda od indirektnih poreza u tom periodu je PDV, s obzirom na njegovo značajno učešće u prihodima, te planiranim stabilnim stopama rasta u skladu sa projekcijama potrošnje.

Projektovani prihodi od PDV-a generišu u sebi više od 70 posto apsolutnog godišnjeg projektovanog rasta prihoda.

Biznis,ba / SRNA