UNDP: Ulaganjem bh. dijaspore do razvoja jače ekonomije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u proteklom periodu održala je dva online Biznis foruma kroz podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP-om BiH i IOM BiH.

Forumi su za cilj imali umrežavanje, predstavljanje ideja, inicijativa, projekata, potencijala za investiranje, izvoza proizvoda i usluga, generisanja novih radnih mjesta, zajedničkih ulaganja, javno-privatnog partnerstva, te pregled uspješnih priča investiranja bh. dijaspore u BiH, saopćeno je iz UNDP-a.

Da je Bosna i Hercegovina zemlja prilika, s velikim potencijalom za razvoj privrednog sektora, uvidjeli su i predstavnici bh. dijaspore, koji su, zajedno sa bosanskohercegovačkim privrednicima, prisustvovali održanim forumima.

Metalski sektor u Bosni i Hercegovini, uz baznu proizvodnju metala, tradicionalno je najjači i najuspješniji industrijski i izvozni sektor, koji u prosjeku čini oko 34,2 posto od ukupnog izvoza zemlje, što mu daje veliku prednost nad drugim izvoznim kategorijama. Tome svjedoče i iskustva učesnika prvog online Biznis Foruma na temu „Potencijali i perspektive investiranja u metalski sektor i prateće industrije u BiH“, koji je, nakon 62 održana B2B sastanka, rezultirao sa dvije investicije od strane bh. dijaspore u metalski sektor u BiH.

Prema sprovedenom istraživanju pod nazivom „Održivost emigracija iz Bosne i Hercegovine“, autora Ante Domazeta, Vjekoslava Domljana, Almira Pešteka i Faruka Hadžića, čak 20,1 posto iseljenika u dijaspori izjasnilo se da je spremno investirati u BiH, a 20,5 posto njih da su zainteresirani za razvijanje poslovnih odnosa sa firmama iz BiH. Ulaganja dijaspore su evidentna na cijeloj teritoriji BiH, poput onih u Općini Žepče, gdje je uložen kapital od 25 miliona KM i sada broji 14 kompanija i više od 200 uposlenika.

Jedan od uspješnih primjera saradnje dijaspore sa lokalnim zajednicama predstavljena na održanom Forumu jeste Općina Živinice, gdje je, prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, najavljeno osnivanje naučno-tehnološkog parka kroz koji će se omogućiti razmjena znanja i iskustva, te ojačati umrežavanje, a sve u cilju novih investicija i boljeg kvaliteta života.

Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP-a u Bosni i Hercegovini Adela Pozder-Čengić istaknula je da su kroz saradnju s dijasporom i lokalnim kompanijama u proteklom periodu realizirani brojni projekti koji doprinose održivom razvoju, te je podržana realizacija brojnih investicija od strane bh. dijaspore koji direktno doprinose boljem životnom standardu u BiH.

Učesnici drugog online Biznis Forum na temu „Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH“ su imali priliku da čuju o bitnosti ulaganja lokalnih zajednica, što se moglo vidjeti na primjeru Općine Jajce, koja je u prošloj godini uložila pola miliona KM u oblast poljoprivrede kako bi motivisala mlade ljude da se bave ovim sektorom i postala pogodno tlo za nove strane investicije.

U cilju stvaranja uslova za angažman i uključivanje mladih u sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane, ulažu se veliki napori i udružuju sredstva i inicijative lokalnih zajednica, potencijalnih investitora iz dijaspore i projekata u ovoj oblasti.

– Smatram da bi ovo trebao biti i državni strateški program kako bi poljoprivredna proizvodnja bila dugoročno održiva. Bh. dijaspora je potentna, te im trebamo pripremiti konkretne programe podrške u cilju ekonomskih benefita – rekao je načelnik Općine Jajce Edin Hozan.

Da je BiH izuzetno pogodna lokacija za investicije iz poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, dokazano je i na primjeru kompanije Voćar Piramida, čiji se vlasnik Sulejman Selimović nakon višegodišnjeg iskustva i angažmana u Evropi i Aziji odlučio vratiti u BiH. Danas, svoje proizvode plasira na tržišta Australije, Njemačke, Švedske i Turske.

Ono što je veoma bitno istaknuti jeste da je saradnja s predstavnicima dijaspore mnogo više od finansijskog ulaganja, ona predstavlja značajan doprinos ekonomskom i privrednom razvoju države, poput prijenosa znanja i vještina, stvaranja novih radnih mjesta, te globalne promocije zemlje.

Mladi, obrazovani ljudi godinama odlaze iz Bosne i Hercegovine, što ustvari predstavlja ogroman potencijal, jer upravo oni mogu mnogo doprinijeti BiH iz država u kojima trenutno žive i sa vezama koje stiču u razvijenim državama svijeta. Upravo zbog toga su forumi poput ovih ključni u povezivanju i izgradnji poslovnih odnosa lokalnih zajednica i privrednika sa bh. investitorima iz dijaspore i služe kao primjer, ali i doprinos poboljšanju komunikacije između njih.

Biznis.ba / FENA