UPFBiH Tegeltiji i Bevandi: Hitno pokrenite procedure za potpisivanje sporazuma

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) uputilo je otvoreno pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji i ministru finansija i trezora BiH Vjekoslavu Bevandi, a u kojemu se od njih traži da hitno pokrenu inicijative za potpisivanje bilateralnih sporazuma, koji bi omogućili bosanskohercegovačkim kompanijama povrat PDV-a iz inozemstva.

– Obraćamo Vam se uime više od 20.000 članica Udruženja poslodavaca FBiH, PDV obveznika, koje duže od 10 godina ne mogu realizirati svoje pravo na povrat PDV-a iz inozemstva. Duže od 10 godina UPFBiH je insistiralo na izmjeni članova 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kako bi se stvorili uvjeti za uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno, zaključivanja bilateralnih sporazuma s drugim državama, na osnovu kojih bi bh. privrednici ostvarili pravo na povrat PDV-a iz inozemstva – navodi se u pismu UPFBiH.

Istakli su da je “zbog odbijanja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da izvrši izmjene Pravilnika, UPFBiH podnijelo krivičnu prijavu 20. novembra 2019. godine protiv članova UO UIOBiH zbog nedonošenja izmjena i dopuna Pravilnika”.

– Na osnovu naše prijave, a po nalogu Tužilaštva BiH SIPA vrši istražne radnje. Nakon podnesene krivične prijave, UO UIO BiH je konačno prošle godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim su izmjenjeni članovi 94. i 95. na način da se stvaraju zakonske pretpostavke za uspostavljanja principa uzajamnosti povrata PDV-a. No, bez obzira što su donesene izmjene i dopune Pravilnika, nadležne instutucije BiH još nisu pokrenule postupak za zaključenje bilateralnih međunarodnih ugovora. Države sa kojima treba zaključiti ugovor, a koje imaju uvjet uzajamnosti i ne vraćaju PDV bh. kompanijama već godinama su: Hrvatska, Slovenija, Italija, Mađarska, Poljska, Češka, Grčka, Bugarska, Rumunija, Španija i Švajcarska – istakli su iz UPFBiH.

U pismu su podsjetili da su nadležne institucije Hrvatske još 2011. godine uputile institucijama u BiH pismo namjere za potpisivanje sporazuma, na osnovu kojeg bi bio omogućen povrat PDV-a kompanijama u BiH. Međutim, potpisivanje sporazuma nije bilo moguće dok se ne usvoje izmjene i dopune Pravilnika.

– Udruženje poslodavaca FBiH je 26. novembra 2020. uputilo Ministarstvu finansija i trezora BiH i Vijeću ministara BiH dopis u kojem smo zatražili hitno pokretanje inicijative za zaključivanje bilateralnih međunarodnih ugovora u skladu sa članom 4. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Međutim, do danas, ništa nije urađeno po tom pitanju. Ponovo smo 12. marta 2021. godine uputili urgenciju i ukazali na značaj zaključivanja bilateralnih međunarodnih ugovora, ali nikada nismo dobili odgovor od Vijeća ministara BiH, niti od nadležnog ministarstva – navodi se u pismu.

Iz UPFBiH su naglasili da “o značaju hitnog potpisivanja bilateralnih ugovora o uzajamnom povratu PDV-a za bh. privrednike, najbolje govori činjenica da bi iznos PDV-a koji bi se vratio bh. privrednicima iz Hrvatske bio sedam puta veći od iznosa PDV-a koji bi se iz Budžeta BiH vraćao privrednicima u Hrvatskoj”.

– Zbog svega navedenog, ponovo insistiramo i javno pozivamo Vas kao čelne ljude Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i resornog Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pokrenete inicijativu za zaključivanje bilateralnih međunarodnih ugovora, pogotovo s Hrvatskom i Slovenijom. Time će se omogućiti povrat PDV-a domaćim privrednicima na bazi reciprociteta – navodi se u pismu UPFBiH.

Biznis.ba / FENA