Uručene diplome polaznicima Škole vanjskotrgovinskog poslovanja

Polaznicima koji su završili obuku u prvoj Školi vanjskotrgovinskog poslovanja danas su uručene diplome.

Organizator, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, ovu školu naziva njenim novim brendom, a polaznici je smatraju vrlo uspješnom i korisnom. Jedan od njih, Miroslav Janković, menadžer prodaje u firmi Alumina Zvornik, cijeni da stečena diploma može doprinijeti napredovanju u njegovoj daljnjoj poslovnoj karijeri.

Polaznici su educirani o međunarodnom plaćanju, carinskim tarifama, razmjeni i drugim kategorijama vanjskotrgovinskog poslovanja.

Organizatori ističu da je prvi ciklus ove škole uspješno realiziran, a da je cilj jačanje kompetentnosti i konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija na inozemnim tržištima na temelju stručnog educiranja i praktičnog osposobljavanja njihovih uposlenika.

Po riječima generalnog sekretara Vanjskotrgovinske komore BiH Nihada Bajramovića, nastavnim planom i programom realiziran je raspored od 69 školskih sati i obrađeno 35 tema raspoređenih u tri cjeline – izvozna prodaja i marketing, poslovna korespondencija u vanjskoj trgovini i carina/propisi/prijevoz.

Za realizaciju nastavnog programa je angažirano 18 stručnih predavača.

Prvi ciklus je pohađalo 15 polaznika, predstavnika izvozno orijentisanih kompanija iz devet gradova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska komora BiH je organizirala i Školu ekonomske diplomatije, dok organizacija škole upravljanja lancima nabavke tek predstoji.

 

Biznis.ba / FENA