Usaglašavanje pravilnika o mlijeku sa uredbama EU

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirovom mlijeku i Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama u cilju njihovog usaglašavanja sa uredbama Evropske unije.

Izmjene i dopune pravilnika će omogućiti domaćim proizvođačima ravnopravan tretman na tržištu, saopćeno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.

Radi se o usaglašavanju nacionalnih propisa sa Uredbom EU iz 2013. godine koja propisuje da konzumno mlijeko ima tačku smrzavanja približno jednaku prosječnoj tački smrzavanja sirovog mlijeka zabilježenu u području porijekla prikupljenog konzumnog mlijeka. „Prosječna tačka smrzavanja sirovog mlijeka“ određuje se na nacionalnom nivou država članica i predstavlja nacionalnu odredbu.

Biznis.ba / FENA