USK značajno zastupljen u programu Modernizacije cesta JP Ceste FBiH

Radovi na izgradnji treće trake na prevoju Lanište nadomak Ključa uveliko su u toku, a na sličan način očekuje se i proširenje ceste u dijelu Bihaća poznatom kao Ripački klanac.

U toku je priprema dokumentacije i za više kružnih tokova i magistralnih pravaca, mostova, te sanaciju kritičnih tačaka. O svemu tome bilo je govora na sastanku najviših kantonalnih zvaničnika i menadžmenta JP Ceste Federacije. USK je značajno zastupljen u programu Modernizacije cesta čiji su implementator Ceste Federacije.

Direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić izjavio je da to poduzeće implementira program modernizaicje cesta koji finansiraju Svjetska banka, Evropske investicijske banke i EBRD-a u ukupnom iznosu od 173 miliona eura i da je implenetacija tih projekata počela prije dvije godine.

Činjenica je, međutim, da se s milionskim ulaganjima u magistralne ceste u kantonu značajno kasni, a glavni razlog tome je sporost u pribavljanju mnogoborojne dokumentacije koje je implementator dužan osigurati prije početka radova.

Pravdić je naveo da je trebala biti završena devijacija u samom Bihaću ali zbog usporene procedure u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nisu u mogućnosti.

Ista situacija je i u slučaju treće trake na lokalitetu Ripačkog klanca. Zbog nedobijanja urbanističke saglasnosti ne može biti pokrenuta procedura odabira izvođača radova. U proteklom periodu izgubljeno je dosta vremena na dobijanju neophodnih dozvola, te se u tom pogledu stvari, ističu kantonalni zvaničnici, moraju mijenjati.

Premijer USK Mustafa Ružnić istakao je da sve dozvole i svu projektnu dokumentaciju riješavaju gradovi u saradnji s kantonalnim ministarstvom građenja.

– U kratkom roku od decembra do februara jednostavno je jedna ekipa okupljena i ona je radila da bi otvorili nekoliko gradilišta u USK – rekao je Ružnić.

U Ministarstvu prostornog uređenja ističu da su sada kadrovski ojačani i da su spremni na sve podnesene zahtjeve na vrijeme odgovoriti. Podsjećaju međutim da problem često nije do njih.

Ministar Adnan Alagić kazao je da su u ministarstvu maksimalno angažirani da zbog njih radovi ne čekali, ali da za dobjanje urbanističke dozvole treba puno saglasnosti, mišljenja željeznice, elektrodistribucije i drugih.

Ohrabrujuće je da su dogovori i sastanci proteklih mjeseci između zvaničnika Kantona i uprave Cesta Federacije rezultirali značajnim rješavanjem ovih i sličnih poteškoća na putu ka modernizaciji cesta u Kantonu. U ovoj godini i Kantonalna direkcija za ceste implementira značajne projekte na regionalnim putnim pravcima.

Biznis.ba / FENA