Uspješno realizirana online konferencija Razvojne agencije Žepče

Online konferencija na temu „Suvremeni modeli umrežavanja poduzeća – klasterski model – šansa za tekstilni sektor u BiH“ održana je u organizaciji Razvojna agencije Žepče kao završni događaj u okviru projekta „Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga“.

Projekt je proveden u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a koji se financirao od strane Vlade Švicarske.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici kompanija iz sektora tekstila, javnih institucija koje podržavaju razvoj privatnog sektora, predstavnici obrazovnih ustanova, razvojnih agencija, i udruga poduzetnika iz BiH. Govornici na konferenciji bili su Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, Goran Štefatić, projekt menadžer MEG projekta, Sanja Karanović, Agencija za razvoj grada Prijedora, Muris Pozderac, sekretar Asocijacije tekstila, odjeće kože i obuće pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Arnes Hubljar, direktor kompanije „Jifeng Automotive Interior“ d.o.o. Žepče, Admira Bašić, direktorica „Bontex“ d.o.o. Maglaj, prof. dr. Samir Pačavar, profesor na Fakultetu za tehničke studije Univerzitet u Travniku, magistar Dino Hadžiavdić, modni dizajner i Nedim Gvožđar, direktor kompanije „Indat“ Sarajevo. Moderator konferencije bila je Emina Bešić iz kompanije „TM Consulting d.o.o.“ Sarajevo.

Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, ističe da je fokus online konferencije bio na modelima udruživanja kompanija iz tekstilnog sektora u tzv. Klaster koji bi im omogućio povećanje proizvodnje i zapošljavanja, povećanje inovativnosti, jačanje stručnosti i prijenos znanja, povećanje izvoza, bolju iskorištenost potencijala same kompanije, niže troškove proizvodnje, pristup novim tehnologijama, kao i pristup svjetskim tržištima.

„Predstavnici kompanija iznijeli su svoja iskustva u radu s drugim kompanijama iz istog sektora i pri tome naglasili kako je od velikog značaja ujednačen pristup prema dobavljačima repromaterijala i sirovina za potrebe tekstilnog sektora, kao i kupaca koji zajedno s drugima značajno doprinose razvoju lanca vrijednosti tekstilnog sektora. Kao potrebu, koja je prioritet svake tekstilne kompanije, istaknut je pristup novim tehnologijama, stvaranje domaćih robnih marki, pristup EU fondovima i umrežavanje sa naučno-istraživačkim institucijama“, kazala je Janko.

Tokom konferencije upućene su i pohvale za kreiranu on line platformu „e-sajam.ba“ koja je premašila sva očekivanja kompanija sudionika sajma u broju posjeta i upita kupaca, saopćeno je iz Razvojne agencije Žepče.

 

Biznis.ba / FENA