Usvojen Program javnih investicija 2021.-2023.

Federalna vlada usvojila je Program javnih investicija (PJI) Federacija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

On sadrži ukupno 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.846,91 milijuna KM, od čega se 8.221,08 milijuna KM odnosi na kandidirane, 4.691,13 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1.934,70 milijuna KM na odobrene projekte.

Kandidirani su oni projekti za koje nisu osigurani izvori financiranja u trenutku izrade programa javnih investicija. U Nacrt za 2021.-2023. godinu uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8.221,08 milijuna KM.

U 2020. godini kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij Federacije BiH), kojeg je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Odobreni projekti, za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti i hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH izmijenila Odluku o transferima raseljenim osobama i izbjeglicama

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za raseljene osobe i povratnike, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Kako je navedeno u obrazloženju, u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, ovo ministarstvo je umanjilo iznos sredstava u okviru ovog programa.

Imajući u vidu Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH, te njene zaključke, bilo je neophodno poduzeti aktivnosti i mjere na ublažavanju posljedica izazvanih koronavirusom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ministarstvo će tako, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na povratničku populaciju, obezbijediti refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike kod poslodavaca na području Republike Srpske, kako bi bilo omogućeno očuvanje radnih mjesta.

Također, kako je istaknuto, podržat će program sjetve u 2020. godini kroz refundiranje troškova za nabavljeni sjemenski/sadni materijal, gnojivo, zaštitna sredstva i pogonsko gorivo za poljoprivredne mašine, poljoprivrednicima-povratnicima na području ovog entiteta.

Poslovnim subjektima koji su tokom 2019. godine zaključili ugovore sa ovim ministarstvom, odnosno kojima su odobrena sredstva za projekte male privrede i investicije, pod uslovom da uposle nove radnike-povratnike, bit će omogućeno produženje rokova za utrošak odobrenih sredstava i upošljavanje novih radnika, zbog otežanih okolnosti za provedbu projekata i poslovanje u vremenu krize.

Iz istih razloga donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Usvojen je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2020. godinu, s izmjenama i dopunama, za čiju realizaciju su utvrđena sredstva Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u ukupnom iznosu od 24.600.000 maraka za tekuće i kapitalni transfer, stoji u saopćenju.

U FBiH u 2019. zabilježen pad javnih prihoda od 6 posto

Ukupni prihodi proračuna Federacije BiH u 2019. godini ostvareni su u iznosu približno od 2.030 milijuna KM i bilježe pad od šest posto u odnosu na 2018. godinu, navedeno je u izvješću o ostvarenju konsolidiranih javnih prihoda u Federaciji BiH za 2019. godinu, koju je danas usvojila Vlada FBiH.

U strukturi ukupnih prihoda porezni su ostvareni u iznosu od 1.676 milijuna KM i veći su za jedan posto u odnosu na izvršenje iz 2018. godine. Najveći generator rasta poreznih prihoda proračuna FBiH bili su prihodi od poreza na dobit sa 99 milijuna KM, te rastom od 17 posto.

Ukupni prihodi od neizravnih poreza, evidentirani u strukturi proračuna Federacije BiH, a koji uključuju i dio na ime otplate vanjskog duga, naplaćeni su na približno istoj razini kao i u 2018. godini. Kada isključimo dio na ime otplate vanjskog duga, raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za proračun Federacije BiH u 2019. godini iznosili su 506 milijuna KM te su deset posto veći nego godinu ranije.

Naplata neporeznih prihoda proračuna Federacije BiH, promatrana u ukupnom iznosu, bilježi pad od 29 posto, što je prvenstveno uvjetovano time što je izvršenje prihoda od dividendi u 2018. godini obuhvatilo i sredstva naplaćena iz akumulirane dobiti javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Ukupna naplata prihoda od naknada i taksi, kao i od novčanih kazni u proračun FBiH u 2019. godini, ostvarena je s rastom od osam posto, dok ukupno ostvarenje prihoda od posebnih naknada bilježi rast od četiri posto.

Ukupni porezni prihodi naplaćeni u kantonalne, općinske/gradske i proračune kantonalnih upravitelja cesta iznosili su 2.686,9 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 199,2 milijuna KM.

U 2019. godini u ove i proračune ostalih korisnika javnih prihoda na kantonalnoj razini ukupno je uplaćeno 660,9 milijuna KM neporeznih prihoda, što je za 14 posto ili za 83,5 milijuna KM više u odnosu na naplatu iz 2018. godine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH naložila preventivna arheološka istraživanja na trasama autocesta

Vlada FBiH današnjom je odlukom obvezala JP Autoceste FBiH da, u suradnji s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, organizira izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na koridoru Vc, autocesta koje se ne nalaze na toj trasi te brzih cesta na teritoriji Federacije BiH.

Za izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na ovim trasama Autoceste FBiH će angažirati Zavod za zaštitu spomenika kao federalnu upravnu organizaciju u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zavod je obvezan da organizira i koordinira izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja, organizira i koordinira aktivnosti s ciljem trajne zaštite ugroženih registriranih novootkrivenih arheoloških lokaliteta i spomenika kulture, te davati suglasnost i odobrenja i osiguravati stručni nadzor nad izvođenjem arheoloških istraživanja.

Finansiranje ovih preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu arheoloških lokaliteta i spomenika kulture dužan je pravovremeno osigurati investitor radova, stoji u saopćenju.

Biznis.ba