Utvrđen Program ekonomskih reformi i Prijedlog budžeta RS-a za 2019.

Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas, na sjednici u Banjoj Luci, Prijedlog Programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina, Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2019. i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta.

Utvrđeni budžetski okvir za narednu godinu iznosi 3,56 milijarde KM, što je za 168 miliona KM manje od Rebalansa za 2018.

Po Prijedlogu budžeta, izvorni prihodi su veći za 35,1 milion u odnosu na 2018. godinu, saopćeno je iz entitetske vlade.

Najveći rast na rashodovnoj strani je na pozicijama ličnih primanja, 34,5 miliona, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plaće u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad, ukupno iznosi 20 miliona KM.

Iz Vlade RS-a su naveli da je na poziciji rashoda, planirano smanjenje izdataka za otplatu dugova. Prijedlogom Budžeta na ovoj poziciji je planiran iznos 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona manje u odnosu na Rebalans za 2018. Planirani budžetski suficit, prema Prijedlogu budžeta, koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade, iznosit će 56,6 miliona KM.

Tvrde da je Program ekonomskih reformi za period 2019-2012. godina izrađen na osnovu metodologije i smjernica Evropske komisije.

Glavni ciljevi su dati kroz sedam prioriteta: povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede RS s ciljem povećanja plaća, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije RS.

Među prioritetima u Programu ekonomskih reformi su i istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te Evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja.

Osnovni razlog zbog koje se vrše izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti je finansijsko rasterećenje poslodavaca u RS, koji su korisnici prava na refundaciju naknade plaće za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva. Predloženim zakonskim rješenjima poslodavcima koji su korisnici prava na refundaciju u 2019. godini bit će vršena refundacija naknade plaće za osobe koje koriste porodiljsko odsustvo u iznosu od 80 posto bruto zarade.

Biznis.ba / FENA