Uvoz u BiH i u 2018. veći od izvoza, gotovo tri milijarde KM potrošeno na hrvatsku robu

Naša zemlja je u prvih 11 mjeseci 2018. godine ukupno izvezla robu u vrijednosti od 11 milijardi i 298 hiljada KM, a uvezla u vrijednosti od više od 18 milijardi KM. Podatke za cijelu godinu, odnosno mjesec decembar, Vanjskotrgovinska komora će imati u januaru 2019. godine.

U poređenju s 2017. godinom, izvoz u BiH je povećan za oko 860 miliona KM, ali je uvoz povećan za 1,1 milijardu KM.

Najviše izvozili u Njemačku

Što se tiče izvoza, najviše robe smo izvozili u Njemačku, u vrijednosti od 1,6 milijardi KM. Isto je bilo i 2017. godine kada smo u Njemačku izvezli robu u vrijednosti u 1,4 milijarde KM.

Zemlje u koje je BiH u 2018. izvozila više od milijardu KM robe su Hrvatska, Italija i Srbija. Među najvećim trgovinskim partnerima BiH, kada je riječ o izvozu, nalaze se i Slovenija, Austrija, Crna Gora, Turska, Mađarska, Holandija, Francuska i Češka.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH saznajemo kako je naša zemlja najviše izvozila sjedala, električnu energiju, aluminij u sirovim oblicima, obrađeno drvo, namještaj i dijelove namještaja, izolovanu žicu, koks i polukoks, obuću s vanjskim đonovima, konstrukcije, dijelove i pribor motornih vozila, dijelove obuće, toplo valjanu žicu od željeza, umjetni korung, šipke od željeza…

S druge strane, najviše smo uvozili naftnih ulja i ulja dobivenih od bitumenskih minerala i to u vrijednosti od 1.165.872 KM. Potom smo uvozili automobile i druga motorna vozila, kameni ugalj, lijekove, goveđu kožu, električne aparate za žičnu telefoniju, naftne plinove, električnu energiju, motorna vozila za prijevoz robe, čokoladu i ostale prehrambene proizvode koji sadrže čokoladu…

Zanimljivo je kako smo i prošle godine uvezli hljeba i peciva u vrijednosti od 129 miliona KM.

Najviše uvozili iz Hrvatske

Naša zemlja je u protekloj godini tradicionalno najviše uvozila robu iz Hrvatske, u vrijednosti od dvije milijarde i 887 hiljada KM. Roba iz Hrvatske uvozila se u Federaciju BiH gotovo pet puta više nego u manjem bh. entitetu. Tako je u FBiH iz Hrvatske uvezena roba u vrijednosti od dvije milijarde i 407 hiljada KM, a u RS-u 407 miliona KM.

Prošle godine imali smo gotovo istu situaciju s uvozom robe iz Hrvatske kada je samo za oko 100.000 KM manje uvezeno iz ove susjedne zemlje.

Kada je riječ o zemljama iz kojih je BiH najviše uvozila, na drugom mjestu je Srbija iz koje smo uvezli robu u vrijednosti od dvije milijarde i 430 hiljada KM te potom Njemačka iz koje smo uvezli 1,7 milijardi KM robe.

Više od milijardu KM robe BiH je uvezla i iz Slovenije i Italije, a među prvih 12 zemalja najvećih uvoznika u BiH smjestile su se i Rusija, Turska, Mađarska, Švicarska, Kina i Amerika. Iz ostalih zemalja svijeta, BiH je uvezla robu u vrijednosti od 3,4 miliona KM.

Agencija za statistiku BiH objavila je početkom decembra da je pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila 61,8 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio šest milijardi i 770 miliona KM.

Izvoz u zemlje CEFTA-e je iznosio milijardu i 776 miliona KM, dok je uvoz iznosio dvije milijarde i 136 miliona KM.

Izvoz u zemlje EU je iznosio osam milijardi i 71 milion KM, dok je uvoz iznosio 10 milijardi i 709 miliona KM.

Biznis.ba / Klix