Vijeće ministara: Razvijati poljoprivredni informacioni sistem

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH nastaviti aktivnosti za razvoj Poljoprivrednog informacionog sistema i svih njegovih komponenti.

Ove aktivnosti bit će nastavljene u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, preporukama Evropske komisije i zakonodavstvom Evropske unije, navodi se u Informaciji o stepenu razvoja Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i svih njegovih komponenti, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici.

Razvoj ovog sistema omogućit će donosiocima odluka iz sektora poljoprivrede dobijanje kvalitetnih analiza, a prikupljene informacije bit će dostupne poljoprivrednim proizvođačima, trgovcima poljoprivrednih proizvoda te potrošačima.

Poljoprivredni informacioni sistem će kao alat biti korišten za pristup finansijskim sredstvima iz sheme pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede.

U Informaciji se navodi da su do sada uspostavljeni statistički adresar poljoprivrednih gazdinstava, registri za identifikaciju i kontrolu kretanja životinja, kao i poljoprivrednih gazdinstava te klijenata, fitosanitarni registar, GIS katastar i inspekcijski sistem, saopćeno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH..

Biznis.ba / FENA