Više od sedam miliona maraka za vodoprivredne projekte u HNK

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih budžetom HNK za 2021. godinu sa pozicije “Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2021. godinu u iznosu od 7.181.908 maraka.

U saradnji sa gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odabrani su projekti koji su tehnički spremni za realizaciju u ovoj godini i za koje je realno očekivati da se može zatvoriti finansijska konstrukcija.

Također, uzeti su u obzir: princip solidarnosti, udjel u prikupljenim vodnim naknadama, broj stanovnika i veličina jedinice lokalne samouprave, te značaj određenog projekta, objavili su iz Vlade HNK.

Biznis.ba / FENA