Višković: Oko 25 miliona KM za usklađivanje plata radnika u prosvjeti

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da su u Prijedlogu budžeta Srpske za 2019. godinu sredstva za plate za tridesetak miliona KM veća u odnosu na rebalans za ovu godinu, od čega se najveća stavka od oko 25 miliona KM odnosi na usklađivanje plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima.

“Takođe smo povećali okvir za plate MUP-u za pet miliona KM i to za novoprimljena lica u Ministastvo, a tu je i razlika za minuli rad. Plate će biti povećane samo zaposlenima u prosvjeti i to je usklađivanje po ranijem zaključku Narodne skupštine”, rekao je Višković tokom rasprave u Narodnoj skupštini o Prijedlogu budžeta za narednu godinu.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u završnoj riječi da je tokom rasprave bilo vrlo kvalitetnih prijedloga pozicije i opozicije za koje će se vidjeti da li će biti ugrađeni u rebalans budžeta, prenosi Srna.

Nakon zaključenja rasprave o Prijedlogu budžeta, Vidovićeva je obrazložila Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu po hitnom postupku.

Ovaj zakonski akt se, kao i budžet, donosi po hitnom postupku, jer zajedno sa budžetom čini neodvojivu pravnu cjelinu kojima se omogućuje pravovremeno finansiranje budžetskih korisnika.

Biznis.ba