Vlada FBiH donijela dvije odluke o Garancijskom fondu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke s ciljem omogućavanja provedbe članka 13. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i članka 26. Uredbe o načinu financiranja i upravljanja Garancijskim fondom.

Prvom odlukom je data suglasnost za zaključivanje Ugovora između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH o formiranju namjenskog dugoročnog depozita – Garancijskog fonda, a druga se odnosi na davanje suglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju financijskih usluga u okviru Garancijskog fonda između Vlade FBiH i Razvojne banke FBiH.

Za potpisivanje oba ugovora ovlašćena je federalna ministrica financija. Vlada FBiH danas je prethodno, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, također dala suglasnosti na donošenje ovih odluka.

Biznis.ba