Vlada FBiH: Još 200 miliona KM pomoći preduzećima

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila dva kreditno-garantna programa, ukupno vrijedna 200 miliona KM.

Prvi program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka FBiH iznosi 150.000.000 KM.

Drugi program odnosi se na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti. U ovom slučaju je ukupan iznos garancija koje će Razvojna banka FBiH odobravati na teret Garancijskog fonda 50.000.000 KM.

I po jednom i po drugom programu je iznos garancija umanjen za iznos garancija izdatih do 31.5.2021. godine po osnovu kreditno-garantnih programa, a garancije na teret fonda za svaki pojedinačni kredit iznose 50 posto glavnice kredita.

Cilj programa je pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i obrtništva i samostalnih privrednih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i očuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranju novih radnih mjesta.
Garancije Fonda su namijenjene za finansiranje tekuće likvidnosti (isplata plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.), obrtnih sredstava i investicija u stalna sredstva.

ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT 150.000 KM

Vlada Federacije BiH je usvojila Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama – udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama vrijedan 150.000 KM, utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o sredstvima koja će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.

Od ukupnog iznosa, za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture planirano je 80.000 KM, a korisnici ovih sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja FBiH (poduzetnički inkubatori i centri, tehnološki parkovi, akceleratori, klasteri i razvojne agencije) koje imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Iznos od 70.000 KM predstavlja poticaj udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u FBiH i imaju, također, najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

FINANCIJSKA POMOĆ ZA CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA OČUVALA LIKVIDNOST 176 GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Vlada FBiH je usvojila konačno izvješće Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o dodijeljenoj financijskoj potpori u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa analizom pravdanja sredstava i učinka.

Ovo federalno ministarstvo dodijelo je ukupno odobrenih 13.000.000 KM korisnicima u željezničkim i sektoru javnog linijskog cestovnog prometa po raspisanom javnom pozivu i sukladno Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Kada je riječ o cestovnom javnom prometu, pomoć od ukupno 10.000.000 KM dodijeljena je za 176 korisnika odabranih na osnovu javnog poziva, a sredstva su utrošena za isplatu minimalnih bruto plaća i tekuće troškove poslovanja korisnika financijske pomoći.

U izvješću je navedeno da je financijska pomoć dodijeljena korisnicima u ovom sektoru pomogla očuvanju radnih mjesta i održanju likvidnosti gospodarskih subjekata.

Subvebcija od 3.000.000 KM dodijeljena je JP Željeznice FBiH i namijenjena je isplati plaća isključivo do visine minimalno utvrđene u Federaciji BiH (uključujući doprinose i pripadajuće poreze), te za tekuće troškove poslovanja.

Uz danas usvojeno, Parlamentu FBiH će biti dostavljena i konačna izviješća o pomoći koja su dodijelila federalna mi nistarstva energije, rudarstva i industrije, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te okoliša i turizma, a koja je Vlada FBiH već ranije usvojila. Iz Proračuna FBiH je, po osnovu Uredbe o interventnim sredstvima za pomoć najugroženijim sektorima u okolnostima pandemije izdvojeno 90.000.000 KM.

 

Biznis.ba