Za izgradnju autocesta i brzih cesta 153 miliona maraka

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 153.000.000 maraka utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu.

Ta sredstva bit će prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65 miliona maraka (za građevinske radove 60 miliona, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5 miliona maraka), izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13 miliona maraka (za eksproprijaciju 5 miliona, a za građevinske radove i nadzor 8 miliona maraka).

Za izgradnju i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj) predviđeno je 35 miliona maraka (za građevinske radove 31 miliona i za nadzor izvođenja 4 miliona maraka), i za poddionicu Mihatovići – Lukavac na trasi autoceste Žepče – Tuzla 40 miliona maraka. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35 miliona maraka, za nadzor izvođenja 4 miliona maraka i za studijsko-tehničku dokumentaciju milion maraka, stoji u saopćenju.

Biznis.ba / FENA