Zadržati postojeće i privući nove investicije

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o provođenju Regionalne agende za investicionu reformu (RIRA) sa Akcionim planom koji sadrži paket reformskih aktivnosti koje će organi vlasti BiH provesti u 2019. i 2020. godini radi postizanja ciljeva utvrđenih ovom agendom.

Reformske aktivnosti su strukturirane prema oblastima investicione politike i to ulazak i uspostavljanje investicija, njihova zaštita i zadržavanje te privlačenje i promocija investicija.

Cilj ove agende reformi u oblasti investicija je veća usklađenost investicionih politika šest ekonomija zapadnog Balkana sa standardima Evropske unije i dobrom međunarodnom praksom u okviru strategije jugoistočna Evropa 2020, Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i pretpristupnih procesa i procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Ova agenda je konačno odobrena na Samitu premijera zemalja zapadnog Balkana u Londonu, 10. jula 2018. godine.

Biznis.ba / FENA