Zakazana aukcija za prodaju “Odmarališta Neum”

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine zakazala je aukciju za prodaju odmarališta u Neumu koja će se održati 12. jula u Sarajevu, saopćeno je iz Agencije.

Početna cijena hotela “Odmaralište Neum” koja je u vlasništvu javnog preduzeća “BH POŠTA” iznosi 2,04 miliona konvertibilnih maraka.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća, navodi se u saopćenju Agencije za privatizaciju u FBiH.

Biznis.ba