Zbog zabluda se broj pušača ne smanjuje

Zamjena konvencionalnih elektronskim cigaretama mogla bi rezultirati značajno manjim brojem preuranjenih smrtnih slučajeva povezanih s pušenjem, poručeno je na nedavno održanom Samitu o e-cigaretama.

Tokom sesije pod nazivom “Nikotinska politika i regulative”, govorilo je pet uglednih američkih i engleskih stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva. Profesorica Ann McNeill s Instituta za psihijatriju, psihologiju i neuroznanost pri Kings Collegeu u Londonu, kazala je da su kreatori politika i zagovornici upotrebe e-cigareta na globalnom nivou strastveni i često jedinstveni u aktivnostima na zaustavljanju epidemije pušenja.

„Ujedinjeno Kraljevstvo je prešlo s liderske pozicije po konzumiranju duhanskih proizvoda na lidersku poziciju kontrole duhana. Kada je vaping stigao na tržište prošli smo mnoge argumente. Istraživanjima smo shvatili da tokom konzumiranja nema sagorijevanja i dalji pronađeni dokazi su ukazivali da su alternative mnogo manje štetne naprave. Dobro je što su pušači i sami prelazili na alternativne uređaje, ali smo nastavili da ih posmatramo“, rekla je MekNeili istakla dasu se e-cigarete pokazale korisnima za cjelokupno stanovništvo.

Da se uvođenjem novih uređaja za konzumaciju nikotina, misleći prvenstveno na e-cigarete, promijenilo i duhansko tržište ustvrdila je Kathleen Crosby, direktorica Ureda za zdravstvenu komunikaciju i obrazovanje pri Centru za duhanske proizvode američke Agencije za hranu i lijekove (FDA). Crosby je navela da je pojavom e-cigareta redefinisano i značenje samog prestanka pušenja, ali i da su istraživanja pokazala da i dalje oko samog nikotina i alternativnih proizvoda postoje izvjesne zabune i nerazumijevanja.

„Sproveli smo istraživanja na 48 fokus grupa kako bi shvatili kako novi proizvodi kao što su alternative mijenjaju percepciju pušenja, ali i percepciju prestanka, da li postoje razlike i kakvi su stavovi trenutnih korisnika alternativa cigaretama. Kada smo se dotakli nikotina, skoro sve fokus grupe su ga okarakterisale kao adiktivan, ali nije bilo jedinstvenog stava oko porijekla nikotina. Neki su čak pogrešno vjerovali da se nikotin dodaje naknadno, a ne da je sastavni dio biljke duhana“, rekla je Crosby i istakla da je također značajan broj ispitanika bio pogrešnog milšljenja da nikotin izaziva bolesti povezane sa pušenjem.

Ona smatra da se ne smije odustajati i da se moraju uložiti napore kako bi se sve više pušača odreklo ove navike, kako isticanjem važnosti odvikavanja tako i edukacijom kao i da se što prije treba riješiti dominantnih i pogrešnih percepcija, i da na uređenim tržištima korisnicima treba biti jasno da zaista mogu ostaviti cigarete i pronaći proizvode koji bi mogli predstavljati manji rizik za njih.

Zbližiti “suprotstavljene strane”

Cliff Douglas, direktor Mreže za istraživanje duhana i vanredni profesor na Odjelu za zdravstveno upravljanje i politiku, pri Školi za javno zdravstvo Univerziteta Michigan kao dio rješenja za veliki broj pušača vidi i “zbližavanje suprotstavljenih strana”, grupe za kontrolu duhana i zajednice za smanjenje štete od duhana.

„Neuspjeh okončanja “sukoba” ove dvije strane ometa vraćanje vjere u dobru nauku i rizikuje milione dodatnih preuranjenih smrtnih slučajeva povezanih s pušenjem, koji bi inače mogli biti spriječeni“, istakao je profesor Douglas, te još jednom pozvao ove dvije strane na pomirenje i zajednički rad na ovom vitalnom poduhvatu, jer i jedini drugi imaju zajedničku misiju, a slaganje u stavovima podiže nivo kredibiliteta.

„Dok se odvija žestoka rasprava o tome kako najbolje spriječiti adolescente da koriste e-cigarete, iz vida smo izgubili njihov potencijal smanjenja štete kod odraslih pušača. Uprkos tome što su već decenijama dostupni lijekovi za odvikavanje od pušenja, mnogi odrasli i dalje ne prestaju pušiti“, upozorio je Scott Sherman, profesor iz oblasti zdravstvenog stanja stanovništva, medicine i psihijatrije, na Medicinskoj školi Grossman, pri Univerzitetu New York. I profesor Douglas stava je da se zaštita mladih i podrška odraslima mogu i moraju postići istovremeno, ali tako da istovremeno ne treba umanjivati rizike kojima su izloženi mladi i da upravo zato moraju biti bolje informirani.

„Moramo zaštititi svoje najveće bogatstvo – reputaciju javne zdravstvene zajednice i njen naučni integritet stečen tokom decenija rada. Kontrola duhana i koncept smanjenja štete od duhana trebaju se sinergijski koristiti u našoj misiji zaštite javnog zdravlja“, zaključio je Douglas.

Tokom skupa predstavljeni su rezultati kvalitativnog istraživanja koje je među odraslim pušačima nedavno provela FDA, kako bi utvrdila njihove stavove o cigaretama i drugim duhanskim proizvodima. Anketa je pokazala da se ispitanicima izuzetno teško odvići od cigareta.

Oni su naveli da puše kako bi sebi olakšali stresne situacije koje ih zadese u životu, a teško bi im bilo ostaviti pušenje i zbog društva, koje uglavnom čine pušači. Ispitanici uglavnom kažu da bi im za to trebao neki veliki povod, poput dijagnoze raka ili recimo trudnoće. Neki od njih ističu i da su već planirali datum kada namjeravaju ostaviti cigarete, ali da trenutno baš i nisu spremni za tako veliki poduhvat.

Biznis.ba