Žetva u Semberiji obavljena na oko 80 posto površina zasijanih pšenicom

Žetva na području Semberije, prema slobodnoj procjeni, obavljena je na gotovo 80 posto zasijanih površina, a prinos se kreće od 4,5 do 10 tona po hektaru, rekao je stručni saradnik za poljoprivredu grada Bijeljina Sreten Vučković.

Vučković je rekao da je obilaskom polja na kojim je žetva u toku uočeno da je prinos različit u zavisnosti od vremena sjetve, primijenjenih agrotehničkih mjera i kvaliteta zemljišta.

“Prosjek prinosa u Semberiji je oko pet i po tona po hektaru, a očekujemo do kraja žetve i do šest tona po hektaru”, rekao je Vučković i dodao da sve zavisi od dobrih vremenskih uslova zbog kojih bi žetva mogla biti završena u narednih četiri do pet dana.

Vučković je istakao da je u ovoj godini povećana cijena reromaterijala minimalno za 20 posto, tako da je i proizvodnja skuplja, te da je, prema kalkulacijama stručnjaka, cijena sijanja jednog hetara pšenice oko 2.200 KM, ako se primijeni puna agrotehnika od sjetve do žetve.

Pšenica u Semberiji je zasijana na oko 14.000 hektara, koja su u vlasništvu pravnih i fizičkih lica.

Vučković je rekao da se kukuruz nalazi u teškom stanju i kritičnoj fazi kada je riječ o vlažnosti zemljišta.

“Kukuruz je u različitim fazama, što zavisi i od vremena sjetve i od FAO grupe zrenja. Neki kukuruz je već u fazi oplodnje jer su FAO grupa ranijeg zrenja, tako da mu nikako ne pogoduje ova visoka temperatura i vapi za kišom, odnosno vlagom”, rekao je Vučković.

On je dodao da se posljednjih 10 do 15 dana kukuruz navodnjava tamo gdje postoje uslovi.

“Gdje ne postoji mogućnost navodnjavanja tu je veliki problem i veoma teško stanje za kukuruz”, rekao je Vučković.

Biznis.ba / SRNA