Povjerenstvo: Podržan Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH

Na 68. sjednici Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj fazi u Povjerenstvu, Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH, saopćio je Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.

Podržan je, u drugoj fazi u Povjerenstvu, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagatelj zastupnica Maja Gasal – Vražalica.

Povjerenstvo je primilo k znanju Informaciju Vijeća ministara BiH o realiziranju preporuka revizije povodom Izvješća o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2016. godinu.

Podržana je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućena zastupnička inicijativa Salke Sokolovića za namjensko usmjeravanje pet posto od ukupno godišnje prikupljenih sredstava po osnovi trošarina na duhan i duhanske proizvode.

Usvojen je Nacrt proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu.

Povjerenstvo je primilo k znanju Šestomjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Primljeno je k znanju Izvješće o namjenskom utrošku sredstava za tekući grant: „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, kao i Izvješće o namjenskom utrošku sredstava granta za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportaše međunarodnog razreda za 2017. godinu.

Radi nenazočnosti predlagatelja, s dnevnog reda sjednice povučeno je razmatranje Informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine.

Biznis.ba / FENA